سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برگزاری امتحان معرفی به‏استاد

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/7/14 3:40 عصر

به‌نام خدا
با سلام
بدین‌وسیله زمان ثبت‌نام و برگزاری امتحان معرفی به استاد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
ثبت‌نام : 26/07/1389 لغایت 28/07/1389
امتحان : 05/08/1389
موفق
باشید


تکمیل ظرفیت دوره کاردانی مؤسسات آموزش عالی در سال 89

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/7/13 4:12 عصر

به‌نام خدا
سازمان سنجش آموزش کشور بدین‌وسیله به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 1389 (اعم از داوطلبان مجاز و غیرمجاز به انتخاب رشته) که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون مذکور قرار نگرفته‌اند می‌رساند که با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی دوره کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، در صورت تمایل برای ادامه تحصیل در رشته‌های ذیربط می‌توانند با ارائه کارنامه نتایج علمی (کارنامه اولیه داوطلبان که از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی:  www.sanjesh.org  قابل دریافت می‌باشد) و مدارک خود شامل: اصل شناسنامه عکسدار، اصل کارت ملی، 2 قطعه عکس 4×3 و گواهی پیش‌دانشگاهی و توجه به موارد ذیل از روز یکشنبه مورخ 18/7/89 لغایت روز پنجشنبه مورخ 22/7/89  شخصاً به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی (بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای شماره 2 انتخاب رشته آزمون مزبور) مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود به صورت مشروط منحصراً در یک رشته تحصیلی کاردانی اقدام نمایند. بدیهی است نتایج نهایی این مرحله از تکمیل ظرفیت، از سوی این سازمان متعاقباً به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط اعلام خواهد شد و ثبت‌نام قطعی پس از اعلام نتیجه از طرف سازمان صورت خواهد گرفت.
1- پذیرفته‌شدگان نهایی هر یک از رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1389 مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت (موضوع این اطلاعیه) نمی‌باشند.
2- داوطلبانی متقاضی شرکت در این مرحله تکمیل ظرفیت، لازم است مبلغ 000/18 (هیجده هزار) ریال به حساب 748 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و اصل فیش واریزی را به موسسه آموزش عالی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، تحویل نمایند.
3-  هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته کاردانی، از یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خواهد بود.
 بدیهی است در صورت انتخاب بیش از یک رشته و یا ثبت‌نام در بیش از یک مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب متقاضی از ردیف متقاضیان تکمیل ظرفیت حذف شده و هزینه‌های پرداختی وی نیز قابل استرداد نمی‌باشد.
4- رشته کاردانی انتخابی داوطلب در هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، می‌بایست منطبق با رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط که داوطلب در آن ثبت‌نام نموده و در جلسه آزمون آن شرکت کرده است باشد. 
5- داوطلبان متقاضی می‌بایست علاوه بر ثبت‌نام و شرکت (حضور) در آزمون، واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنما بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1389 موفق به اخذ گواهینامه پیش‌دانشگاهی خود شده باشند.
تبصره: داوطلبان متقاضی در آن دسته از رشته‌های تحصیلی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که شروع کلاس آن با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) از نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 (بهمن ماه) می‌باشد، می‌توانند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به ارائه مدرک پیش‌دانشگاهی خود اقدام نمایند.
6-  ثبت‌نام از داوطلبان در یک رشته‌ تحصیلی بر اساس ظرفیت مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی به صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی و شهریه ثبت‌نامی صورت می‌پذیرد.
داوطلبان متقاضی شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1389، موظف به رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره1) و راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره2) بوده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی داوطلبان به عهده شخص داوطلب می‌باشد. ضمناً در صورت نداشتن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی، شهریه‌های اخذ شده توسط مؤسسات، به هیچ عنوان به داوطلب مسترد نخواهد شد.
موفق باشید


تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 89

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/7/7 7:38 عصر

به‌نام خدا
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهایی) درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال1389 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اعلام نتایج ، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ دردفترچه‌ راهنمای‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره‌2) ، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته(با توجه به کارنامه نهایی) براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه هاو برگه های راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می توانند از تاریخ 11/7/1389 الی14/7/1389 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برحسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهای رشته امتحانی خود که در این اطلاعیه درج شده وبراساس کارنامه نتایج نهایی آزمون دررشته و گرایش مربوط که مجازشده اند، اقدام نمایند.
الف‌ - موارد قابل‌ توجه‌ 
1‌- گـزینش‌ نهـایی‌ در هریک‌ از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط وضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1389 انجام‌ خواهد شد.
2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ ویا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده‌است‌ ، حق‌ انتخاب کد رشته محلهای مندرج دراین اطلاعیه راندارند.
3‌- چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ که از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام ‌گردیده‌ (به‌ غیر از کدرشته محلهای‌ بورسیه‌ وکد رشته‌ محلهای‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هریک‌از کدرشته‌ محلهای این اطلاعیه قرار گیرند ، قبولی‌ قبلی‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ از طریق پایگاه اینترنتی مذکور) «کان‌ لم‌ یکن»‌تلقی‌ می‌گردد و باید برای‌ ادامه‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدیدمراجعه‌ نمایند. ضمناً چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت درآزمون سال بعد را نخواهندداشت . لذا به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ تاکید می‌شود درانتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیراینصورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.
ضمناً نیمسال پذیرش دانشجو در هریک از کدرشته محلهای مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی ، نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی 90- 1389 خواهد بود.
 4‌- در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ درصورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌محلهای‌ مورد علاقه‌ خودرا به ترتیب‌ اولویت حداکثر تا شش کدرشته محل‌، انتخاب‌ ‌ نمایند.
5- هرداوطلب‌ منحصراً مجازبه‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج نهایی درآن رشته وگرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.
6- کد رشته محلهای مربوط به رشته های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمونهای عملی وتشریحی شرکت نموده‌اند می توانند انتخاب نمایند.
7- داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1389 می‌باشند، لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز مبلغ 000/18 (هیجده هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام نمایند.
         لیست دانشگاههایی که اعلام درخواست تکمیل ظرفیت نموده‌اند


عذرخواهی

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/7/4 4:31 عصر

به‌نام خدا
دوستان عزیز سلام.
از روز جمعه تا ساعتی پیش‌ به دلیل اختلال پیش‌آمده در سایت
parsiblog ، متاسفانه دوستان ما، وبلاگ را به هوا فرستاده بودند و امکان برقراری ارتباط میسرنبود که بدینوسیله عذرخواهی می‌کنم. انشا‌ء‌اله در آینده ای نزدیک این وبلاگ به سایت تبدیل خواهد شد تا زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر میسر گردد.
موفق باشید.


محل ثبت نام و تحصیل پذیرفته‏شدگان کارشناسی ناپیوسته مهر 89

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/30 5:12 عصر

به نام خدا
بدینوسیله محل ثبت نام و تحصیل پذیرفته‌شدگان مهر 89 مقطع کارشناسی ناپیوسته مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد به شرح ذیل اعلام می‌گردد. البته برای رشته‌هایی که در یزد و اشکذر مشترک هستند محل ثبت نام بر اساس کدرشته و محل قبولی انجام می‌گیرد.
1 ـ مهندسی تکنولوژی سخت‌افزار کامپیوتر ـ یزد
2 ـ مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ( کد 2508یزد و کد 2507 اشکذر )
3 ـ مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار ـ یزد
4 ـ مهندسی تکنولوژی الکترونیک ـ یزد
5 ـ مهندسی تکنولوژی برق‌ ـ قدرت ـ یزد
6 ـ مهندسی تکنولوژی معماری ـ اردکان
7 ـ علمی کاربردی حسابداری ـ اشکذر
8 ـ مترجمی زبان انگلیسی ـ یزد
9 ـ مدیریت بازرگانی ـ اشکذر
آدرس شعب :
یزد ـ بلوار دانشجو ـ جنب برق منطقه‌ای ـ تلفکس : 89 ـ 03518264080 ـ فاکس دانشکده : 03518264092
اشکذر ـ خیابان امام‌خمینی (ره) ـ تلفن ‌:3741 ـ 03523622941 ـ فاکس : 03523624410
اردکان ـ میدان جادرملو ـ تلفن :‌03527274010 ـ فاکس : 03527274040


اطلاعیه‏‏پذیرفته‏شدگان‏کارشناسی‏ناپیوسته‏مؤسسه‏جهاددانشگاهی‏یزد

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/30 12:16 صبح

به‌نام خدا
         ضمن عرض تبریک به پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام گردیده، از این عزیزان د عوت می‌‌گردد روزهای شنبه 3/7/89 و یکشنبه 4/7/89 ( در هر یک از تاریخهای یادشده که مراجعه نمایید ثبت‏نام انجام می‏گیرد ) بر اساس نوع رشته قبولی و کدرشته محل خود به یکی از  شعب این مؤسسه به آدرس‌های :
یزد ـ بلوار دانشجو ـ جنب برق منطقه‌ای
اشکذر ـ خیابان امام‌خمینی (ره)
اردکان ـ میدان جادرملو
مراجعه نمایند. ضمناً تلفن‌های 89 ـ 03518264080 ـ آموزش کل آماده پاسخگویی به سئوالات احتمالی شما عزیزان می‌باشد.
مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌
1 ـ اصل‌ شناسنامه‌ و یک‌ برگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.
2 ـ اصل و تصویر کارت ملی.
3 ـ شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4*3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری.
4 ـ مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ پذیرفته‌شدگان را مشخص‌ کند (برای‌ برادران). این مدارک شامل: کارت پایان خدمت، کارت معافیت دائم یا برگه معافیت موقت مدت‌دار، دفترچه اعزام به‌خدمت با تاریخ اعزام بعداز سوم مهرماه سال‌جاری، داشتن فرجه شش‌ماهه بعداز فارغ‌التحصیلی در مقطع کاردانی
5 ـ حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت‌.
6 ـ اصل‌ مدرک‌ کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌) و یا گواهی‌ مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌، وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی که مدرک‌ کاردانی‌ را حداکثر تا تاریخ 31/6/1389 اخذ نموده باشند.
در صورتی‌ که‌ ارائه‌ مدرک‌ فوق‌ (مدرک‌ بند 6) امکان‌‌پذیر نباشد، مدرک‌ اخیر توسط آموزش کل ‌رسماً از موسسه‌ یا دانشگاه محل‌ فارغ‌التحصیلی‌ درخواست‌ خواهد شد. در هر حال ارائه حداقل نامه رسمی مبنی بر اتمام مقطع کاردانی تا تاریخ فوق الزامی می‌باشد.
با توجه به مصوبه جلسه شماره 748 مورخ 17/11/88 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کاردانی (دارندگان مدرک معادل) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.
7 ـ معرفی نامه‌ رسمی‌ از ستاد مشترک‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و یا وزارت‌ جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هریک‌ از رؤسای‌ ارگانهای‌ مذکور که‌ در آن‌ قید شده‌ باشد، پذیرفته‌ شده‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌های‌ چهارگانه‌ آن‌ درآیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌آموزش‌ عالی‌ و سایر شرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مذکور واجد شرایط استفاده‌ از سهمیه‌ایثارگران می‌باشد. 
پذیرفته‌شدگان عزیز می‌توانند سئوالات خود را در قسمت نظرات بیان نموده تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود.
در خاتمه برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق و بهروزی از درگاه حق‌تعالی دارم.


قابل توجه دانشجویانی که موفق به ثبت‏نام مقدماتی یا نهایی نشدند

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/24 11:59 عصر

به‌نام خدا
به اطلاع دانشجویان ورودیهای قبلی که به هر دلیلی موفق به انجام ثبت‌نام مقدماتی یا نهایی نشده‌اند و درخواست خود را به آموزش کل ارائه نموده‌اند می‌رساند این درخواست‌ها در شورای آموزشی دانشگاه در هفته آینده در روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام شهریور بررسی و نتیجه بررسی چهارشنبه اعلام خواهد شد.
موفق‌باشید


اطلاعیه ویژه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودیهای قبل

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/20 10:37 صبح

به‌نام خدا
به اطلاع دانشجویان رشته کاردانی حسابداری که در هنگام انتخاب واحد با خطای "عدم تطابق دروس" مواجه شده‌اند می‌رساند، در حال حاضر مشکل برطرف شده و می‌توانید از ساعت 12 امشب ( شنبه مورخ 20/06/89 ) تا ساعت 12 فرداشب به سایت گلستان مراجعه و انتخاب واحد نمایید. ضمناً در حد توان به سایر دوستانتان اطلاع‌رسانی نمایید.
موفق باشید.


تاریخ شروع کلاسهای ورودیهای جدید

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/19 11:11 عصر

به نام خدا
دوستان عزیزم سلام.
طبق اعلام معاونت محترم آموزشی دانشگاه ، کلاسهای ورودیهای جدید از شنبه مورخ 27/06/89 شروع می‌شود که در صورت هرگونه تغییر به اطلاع دوستان رسانیده خواهد شد.
موفق باشید


محل ثبت نام و تحصیل پذیرفته‏شدگان مهر 89 مؤسسه جهاد دانشگاهی یزد

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/18 10:59 عصر

به‌نام خدا
بدینوسیله محل ثبت نام و تحصیل پذیرفته‌شدگان مهر 89 مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد به شرح ذیل اعلام می‌گردد. البته برای رشته‌هایی که در یزد و اشکذر مشترک هستند محل ثبت نام بر اساس کدرشته و محل قبولی انجام می‌گیرد.
1 ـ کاردان فنی صنایع ـ ایمنی صنعتی ـ کاردانی ـ یزد
2 ـ علمی کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر ـ کاردانی ـ یزد
3 ـ علوم کامپیوتر ـ کارشناسی ـ یزد
4 ـ مدیریت مالی ـ کارشناسی ـ یزد
5 ـ مهندسی صنایع ـ کارشناسی ـ یزد
6 ـ زیست شناسی ـ سلولی ملکولی ـ کارشناسی ـ یزد
7 ـ زیست‌شناسی ـ ژنتیک ـ کارشناسی ـ یزد
8 ـ حسابداری ـ کاردانی ـ اشکذر
9 ـ حسابداری ـ کارشناسی ـ اشکذر
10 ـ مدیریت بازرگانی ـ کاردانی ـ اشکذر
11 ـ مدیریت صنعتی ـ کارشناسی ـ یزد و اشکذر
12 ـ مهندسی نرم افزار کامپیوتر ـ کارشناسی ـ یزد و اشکذر
13 ـ مهندسی معماری ـ کارشناسی ـ اردکان
14 ـ کاردان فنی برق ـ الکترونیک ـ کاردانی ـ یزد
15 ـ صنایع دستی ـ کارشناسی ـ اردکان
16 ـ فرش ـ طراحی ـ کارشناسی ـ اردکان
17 ـ فرش ـ بافت ـ کارشناسی ـ اردکان
18 ـ فرش ـ رنگرزی ـ کارشناسی ـ اردکان
19 ـ هنر اسلامی ـ کارشناسی ـ اردکان
20 ـ علمی کاربردی فرش دستباف ـ کاردانی ـ اردکان


   1   2   3   4      >