سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرفصل مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‏افزار

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/5 1:11 عصر

به‌نام خدا
دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار
 می‌توانند سرفصل این رشته را از لینک زیر دانلود نمایند. البته در تمام سرفصل‌ها نحوه اجرا در بعضی از موارد در اختیار شورای آموزشی دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه می‌باشد.   
دانلود سرفصل مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار


سرفصل مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/5 12:52 عصر

به‌نام خدا
دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر
 می‌توانند سرفصل این رشته را از لینک زیر دانلود نمایند. البته در تمام سرفصل‌ها نحوه اجرا در بعضی از موارد در اختیار شورای آموزشی دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه می‌باشد.   
                              دانلود سرفصل مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر


سرفصل مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/4 9:1 عصر

به‌نام خدا
دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی
 می‌توانند سرفصل این رشته را از لینک زیر دانلود نمایند. البته در تمام سرفصل‌ها نحوه اجرا در بعضی از موارد در اختیار شورای آموزشی دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه می‌باشد.   
                              دانلود سرفصل مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی


سرفصل مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته برق ـ الکترونیک

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/4 3:26 عصر

به‌نام خدا
دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته برق ـ الکترونیک
می‌توانند سرفصل این رشته را از لینک زیر دانلود نمایند. البته در تمام سرفصل‌ها نحوه اجرا در بعضی از موارد در اختیار شورای آموزشی دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه می‌باشد.   
                      دانلود سرفصل مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته برق ـ الکترونیک


سرفصل مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/6/4 2:23 عصر

به‌نام خدا
دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع می‌توانند سرفصل این رشته را از لینک زیر دانلود نمایند. البته در تمام سرفصل‌ها نحوه اجرا در بعضی از موارد در اختیار شورای آموزشی دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه می‌باشد. لازم به ذکر است این سرفصل فقط برای دانشجویان ورودی مهر 89 قابل اجرا است. 
             
          دانلود سرفصل مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع