به‌نام خدا
به اطلاع دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آنها جهت بررسی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه یزد ارسال گردیده و اسامی آنها در یادداشت به آدرس ذیل قید گردیده است می‌رساند با درخواست تمامی این دانشجویان موافقت شده است. لذا لازم است جهت پیگیری ثبت نام ترم بعد از روز شنبه مورخ 13/06/89 با آموزش کل تماس حاصل نمایند.

                                 http://yazdjdu.parsiblog.com/-1662384.htm
موفق باشید