به‌نام خدا
بدینوسیله به اطلاع دوستانی که در مورد معرفی به استاد سئوال نموده بودند می‌رساند طبق تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوطه، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند. البته شایان ذکر است نوع درس می‌بایست تئوری باشد. تاریخ ثبت نام و امتحان معرفی به استاد نیز در تقویم آموزشی اعلام شده است.
موفق و پایدار باشید.