سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشکلات نظام وظیفه دانشجویان پسر (3)

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/5/25 12:38 عصر

به‌نام خدا
بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل آمده است می‌رساند نظام وظیفه در پاسخ به درخواست معافیت تحصیلی اعلام نموده است که این دانشجویان می‌بایست نامه ترخیص از خدمت خود را به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمایند. لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی از سوی ناجا، این‌دسته از دانشجویان می‌بایست در اسرع وقت نسبت به تحویل نامه ترخیص از خدمت  به آموزش کل اقدام نمایند.

حسن‌پورناصریه محسن
حسینیان اکبر
درخشنده سعید
شهیدی نصیر
مرتضی‌پور داود
هادی‌پور محمدجواد
بابایی یونس

موفق و پیروز باشید.


مشکلات نظام وظیفه دانشجویان پسر (2)

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/5/25 11:49 صبح

به‌نام خدا
بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل آمده است می‌رساند نظام وظیفه در پاسخ به درخواست معافیت تحصیلی اعلام نموده است که این دانشجویان می‌بایست در تاریخ مشخص شده به خدمت اعزام می‌شدند و برای آنها اعلام غیبت ثبت گردیده است و از ادامه تحصیل محرم می‌باشند. لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی از سوی ناجا، این‌دسته از دانشجویان می‌بایست در اسرع وقت به حوزه نظام وظیفه شهر خود مراجعه و  نسبت به رفع مشکل خود اقدام نموده و معافیت تحصیلی خود را از آن حوزه دریافت و به آموزش کل تحویل نمایند. لازم به ذکر است اطلاعات این دانشجویان به ناجا اعلام شده و نیازی به گرفتن نامه از دانشگاه ندارند.

 بلانیان محمدرضا
خسروانی محمد
باقرفردکاکش رامین
حسن پور امیر
حسین زاده ثانی بهزاد
حسینی رستمی سیداحمد
رایگان رضا
رحمانی کشکویی محمد
صادقیان اسماعیل
مطهری حسین
پورکریمی علی اکبر
جره یی شریف ابادی علی اکبر
زینلی درب هنزی علیرضا
مدنی بروجنی مهدی
یزدان نیا محمدرضا
بابایی اردکانی وحید
بهار داود
حاجی ده ابادی محمدحسین
حیدریان رضا
متولی سیدبنادکی محمدعلی
سلطانی بلداجی عقیل
بصراوی مسعود
عابدینی سانیجی مهدی
رضائی ندوشن محمد
جمالی هنزا محمدهادی
اسمعیلی محمدعلی
باقریان سرارودی جواد
دستمالچی فرزاد
رستگارپناه امین
رضایی نژاد مجید
هاشم الحسینی سیدمحمدهادی
افروغ سجاد
افضلی فر جواد
حسینخانی رامین
ضیاالدینی دشتخاکی حمید
نمازیان اشکان
باجلان جلال
کاظمی کورگه حسین
کسروی نژاد علی اکبر
نوری فرهاد
موفق و پیروز باشید.


مشکلات نظام وظیفه دانشجویان پسر (1)

ارسال شده توسط محمدمهدی محمودی در 89/5/25 11:38 صبح

به‌نام خدا
بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل آمده است می‌رساند نظام وظیفه در پاسخ به درخواست معافیت تحصیلی اعلام نموده است که معافیت تحصیلی دانشگاه قبلی آنها ابطال نشده است و از مهر ماه سال جاری مشکل ادامه تحصیل خواهند داشت. لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی از سوی ناجا، این‌دسته از دانشجویان می‌بایست در اسرع وقت به دانشگاه محل تحصیل قبلی خود مراجعه و نامه ابطال معافیت تحصیلی خود را دریافت نموده و به آموزش کل تحویل نمایند.

ابویی وحید
ایزدی امین صادق آبادی
تبعه ایزدی محمد علی
جعفری غلامرضا
حشمت علیرضا
خالصی سیدآرمین
دهقانی اشکذری کمال
ربیع اشکذری مهدی
سارانی امید
سلیمانی محسن
صداقتی محمد
عباسی تشنیزی محمد
غلامی سجاد
قاسم زاده پژواک
منشادی معین
مورگیان علی اباد محمد
مهرزاد مهدی
ولی پور علی
پوراسمعیل عبدالجبار حسن
صادقی محسن
مقیدنیا مرتضی
صمدزاده یونس
نوریان اردکانی محمدجواد
ابراهیمی ارنانی محسن
سلیمیان ریزی عباس
بهاءلوهوره رسول
راستی بروجنی امیر
نصیریان هادی
اشرف سینا
شجاعی هادی
مومنی حجت ابادی مجتبی
میرحسینی محمدحسین
رحمانی خلیلی مجتبی
میرمحمدصادقی سیدمحمد
موفق و پیروز باشید.