به‌نام خدا
بدینوسیله چارت تحصیلی مقطع کارشناسی رشته زیست‌شناسی ـ سلولی ملکولی جهت استفاده عزیزان از طریق لینک زیر قابل دریافت می‌باشد.( با تشکر از دوست عزیزم آقای محسن حسینی رنجبر )

 

                                      دریافت فایل