به‌نام خدا
بعد از انجام حذف و اضافه در صورتی که به دلایلی دانشجو قصد حذف یکی از دروس خود را داشته باشد می‌تواند تا تاریخ 17/09/1389، با تایید گروه آموزشی مربوطه نسب به حذف آن درس اقدام کند. برای انجام حذف اضطراری شرایط ذیل لازم است :
ـ تعداد درس جهت حذف اضطراری فقط یک درس می‌باشد.
ـ نوع درس لزوماً باید تئوری باشد.
ـ غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد.
ـ با حذف درس تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو از 12 واحد کمتر نشود.
موفق باشید.