به‌نام خدا
دانشجویانی که درس پیش‌نیاز را در یک ترم اخد نموده و پاس ننمایند ( نمره کم‌تر از ده بگیرند یا حذف پزشکی یا غیر پزشکی نمایند) می‌توانند در ترم بعد به با نظر گروه به‌صورت همنیاز اخذ کنند. عدم رعایت دروس تداخل‌دار(تنها دو درس) فقط برای آندسته از دانشجویانی امکان‌پذیر است که در ترم آخر تحصیل باشند یا معدل آنها حداقل 17 باشد . به عنوان مثال دانشجویی که در ترم آخر به‌سر می‌برد و معدل بالای 17 دارد می‌تواند 2درس به‌صورت تداخل‌دار اخذ نماید. ضمنا دانشجوی ترم آخر می‌تواند از تسهیلات اخذ درس به صورت همنیاز ( به میزان یک‌بار ) استفاده نماید. البته بعضی از دانشجویان تصور اشتباهی از ترم آخر دارند. ترم آخر یعنی ترمی که هیچ واحد باقیمانده‌ای غیر از واحدهای اخذشده( چه به صورت معرفی به استاد و چه به صورت پروژه و کارآموزی) وجود نداشته باشد و با گذراندن واحدهای اخذ‌شده، دانشجو فارغ‌التحصیل شود.
موفق باشید.