به‌نام خدا
دانشجویانی‌که درس معرفی به استاد را اخذ نموده و نتوانند نمره قبولی را کسب نمایند اجباراً می‌بایست این درس را مجدداً در ترم بعد به صورت عادی اخذ و در تمام کلاسها حضور یابند.
موفق باشید