به‌نام خدا
به اطلاع دانشجویانی
که با مهمانی آنها در نیمسال 1 ـ 89 موافقت شده است می‏رساند، نامه موافقت آنها به دانشگاه مقصد از طریق پست ارسال شده و می‏بایست جواب نهایی را از آن دانشگاه یا مؤسسه پیگیری نمایید. ضمناً دانشجویانی که اعلام نموده‏اند نامه آنها تاکنون توسط دانشگاه مقصد دریافت نشده است می‏توانند با تماس با دبیرخانه آموزش نسبت به ارسال نامه خود از طریق فاکس اقدام نمایند. دانشجویانی که با درخواست آنها از سوی دانشگاه مقصد مخالفت شده یا خود منصرف از درخواست خود گردیده‏اند می‏توانند در همین مؤسسه مانند دانشجویان دیگر ثبت‏نام و انتخاب واحد نمایند. دانشجویانی که قصد تعویض دانشگاه مقصد را دارند می‏بایست نامه اصلی را تحویل آموزش کل داده تا نسبت به اصلاح نامه آنها اقدام گردد.
موفق باشید